Om oss

Process- & Industriteknik

Industriell expertis.

Process- & Industriteknik AB är ett teknikkonsultbolag som grundades år 1989. Än idag har vi kunder som är med oss från början. Våra långa samarbeten vittnar om trygghet, men det berättar också att kunder aktivt väljer oss gång på gång. Det är för oss det bästa förtroendet man kan få. Genom att samordna ekonomi, kreativitet och miljö når vi bästa resultat. Vi tar ansvar för delprojekt eller totalprojekt från idé till färdig anläggning.

Vi förstår era behov.

Industribranschen står inför många utmaningar och nya krav. Var ni än är i processen hjälper vi er. Genom att ställa rätt frågor tar vi reda på vad ni behöver. Vi lyssnar och involverar er hela vägen från förstudie till driftsättning. Vi är mer än skickliga processingenjörer. Vi agerar guide och vägledare och håller er både informerade och involverade i processen.

Process- & Industriteknik har en lång erfarenhet av att genomföra industriprojekt runt om i världen. Våra teknikkonsulter erbjuder tekniska lösningar och system med industriell teknik för att effektivisera, automatisera och utveckla våra kunders processer och produkter.

Miljö och kvalitet är viktigt för oss.

Kvalitetstänkandet genomsyrar hela företaget. Vår högsta prio är att uppfylla kundens behov, förväntningar och krav. Vi ser det som vårt ansvar att föreslå tekniska lösningar som tar hänsyn till återvinningsmöjligheterna för material och energi, samt möjliggöra en miljöanpassad och energisnål produktion.

Ledning

Mikael Runeson

Seniorkonsult

mikael.runeson@poiab.com 044-19 06 04

Kenneth Berg

Seniorkonsult

kenneth.berg@poiab.com 044-19 06 01

Paul Eriksson

Revisor – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB