Trygghet i en komplex process

Processingenjörer i verkligheten.

Processingenjörer och rörkonstruktörer med innovationskraft för industrins utmaningar. Vi är där ni är – med en skicklighet som få har. Vi ger mer än en lösning. Våra ingenjörer bjuder in er till vår kunskapsbank.

Vår spetskompetens finns inom livsmedels- process- och läkemedelsindustrin. Energieffektiva och hållbara lösningar genomsyrar det vi gör.

Kompetensområden

Processdesign | Projektledning | Byggprojektledning/kompetens (BAS-P & BAS-U) | Projektering | Montageledning | Avprovning/Drifttagning | Processimulering Aspen HYSYS | Besiktning och kontroll | Riskanalys Säkerhet Hälsa Miljö | Genomlysningar inom energi, process, kvalitet och produktion | Utredningar | Utveckling | Energikartläggning | Processriskanalys | Spänningsberäkning Rohr 2 | Biogas | Etanol & sprit | Destillationsteknik | Energikartläggningar | Ångproduktion | Processavloppsanläggningar | Miljöansökning Teknisk beskrivning | Kalkylering och Budgetering

Om oss

Process- & Industriteknik AB är ett teknikkonsultbolag som grundades år 1989. Än idag har vi kunder som är med oss från början. Våra långa samarbeten vittnar om trygghet, men det berättar också att kunder aktivt väljer oss gång på gång. Det är för oss det bästa förtroendet man kan få.

Engineering solutions
Processdesign
Processkonstruktion
Projektledning

Fingertoppskänsla som få

Poiab har en bred erfarenhet från skiftande branscher. Allt från läkemedel till livsmedel och kemisk industri är vår vardag. Det ger oss en unik syn som vi tar med oss och låter berika våra projekt.

Processdesign

Process- och industriteknik har en spetskompetens inom processdesign som få i branschen kan jämföra sig med.

Processkonstruktion

Våra ingenjörer sitter inte bakom ett skrivbord. Vi tror på att ta del av verksamheten, på plats hos er, och låta den färga det fortsatta arbetet.

Projektledning

Projektledning, kontroll och besiktning är tjänster som är övergripande inom alla våra områden.

Hos oss får du arbeta med stora aktörer

Karriär

Som processingenjör och anläggningskonstruktör på Poiab blir du en del av verkligheten och du får se hur dina skisser förverkligas framför ögonen.