Engineering solutions

Projektledning

Projektledning, kontroll och besiktning är tjänster som är övergripande inom alla våra områden. Den erfarenhet och kompetens som finns hos våra ingenjörer gör att vi ofta går in i uppdraget som projektledare eller delprojektledare, beroende på kundens behov.

Kunskap och erfarenhet är viktigt, men vi förstår också att lyhördhet och kommunikation är avgörande. Vi tar ett genuint ansvar för projektet. Oavsett vilken fas ni är i guidar vi er rätt.

Oavsett vilken fas ni är i guidar vi er rätt.

Projektprocessen

För att kvalitetssäkra arbetet jobbar vi i vår egen eller kundens projektmodell. Allt efter behov. Vi strävar efter att komma in i ett så tidigt skede som möjligt i ett projekt. Att få vara med från början ger ofta positiva konsekvenser för anläggningens totala kostnad och drift under hela dess livslängd.

Vår ambition är att delta såväl under planeringen och byggskedet, som vid intrimning och drifttagning av anläggningen. Dessutom säkerställer vi att statusen upprätthålls genom långsiktiga avtal för teknisk service och underhåll.

Engineering solutions