Engineering solutions

Processkonstruktion

Ingenjörer i overall.

Våra ingenjörer sitter inte bakom ett skrivbord. Vi tror på att ta del av verksamheten, på plats hos er, och låta den färga det fortsatta arbetet. Vi förstår era utmaningar och kallar oss ”ingenjörer i overall” av en anledning. Det innebär att vi ofta studerar hur aktuella processer verkligen fungerar innan vi föreslår förändringar. Det är viktigt för oss att våra förslag är genomförbara och testade på förhand.

Processkonstruktion omfattar kompetens för utredningar, system-, funktion-, och apparatdesign samt energi- och processteknik. Vid framtagning av processer är konstruktion av rör, apparater och tryckkärl viktiga aktiviteter. Detta är en av våra nyckelkompetenser.

Engineering solutions