Vi marknadsför och säljer Cambi Termisk Hydrolys Process i Sverige

  • Hygienisering av avloppsslam genom uppvärmning till 165 – 170 C i 20 – 30 min (Sterilisering)
  • Steam Explosion (Flash) sönderdelar fibrer och naturliga polymerer vilket minskar viskositeten.
  • Unik Energiåtervinning egr Energieffektivitet
  • Den minskade viskositeten möjliggör 12 % TS i rötkammaren och minskar behov av rötkammarvolym upp till  3 ggr
  •  Biogasutbytet ökar 20 – 50 %
  •  Avvattningen blir effektivare och minskar slammängden. 3 – 5 % högre TS halt
  • Slammet kan spridas direkt. Inget behov av lagring.