Engineering solutions

Processdesign

Process- och industriteknik har en spetskompetens inom processdesign som få i branschen kan jämföra sig med. Det gör oss till en kompetent partner som hjälper er hela vägen i era projekt. Som kund får du mer än en enstaka tjänst – vi bjuder in dig till vår kunskapsbank.

Vi har lång erfarenhet av processteknisk design. Våra processingenjörer kompletterar detta med moderna simuleringsprogram som verktyg för att kvalitetssäkra lösningarna innan de byggs.

Engineering solutions